Skriv ut den här sidan

Hemrehabilitering

Har du behov av rehabilitering men klarar inte att ta dig till mottagningen?

För dig som nyligen kommit hem från sjukhus och inte kan ta dig till mottagningen, kan vi vid behov erbjuda hemrehabilitering. Detta gäller även dig som på grund av andra orsaker inte kan ta dig till oss.

Vi har hemrehabiliteringsteam bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.